Garantia de buna executie

Garantia de buna executie

Este instrumentul de garantare solicitat oricarui Ofertant (Executant) care semneaza un contract de achizitie publica. Scopul Garantiei de buna executie este acela de a proteja Beneficiarul fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de catre Asigurat (Executant). Valoarea Garantiei de buna executie este de maxim 10% din valoarea contractului de achizitie publica. In cazul contractelor de lucrari, valoarea Garantiei de buna executie se reduce automat cu 70% la data emiterii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca Beneficiarul nu a ridicat in prealabil pretentii asupra Garantiei de buna executie.

In ce conditii poate permite autoritatea contractanta pretentii de executare a Garantiei de buna executie?
  • In situatia in care Executantul nu isi indeplineste, isi indeplineste cu intarziere sau necorespunzator obligatiile stipulate in contract, privind buna executie, respectiv obligatiile garantate;
  • Daca, anterior emiterii unei pretentii de despagubire, Beneficiarul a instiintat Executantul cu privire la obligatiile contractuale neonorate si termenul de remediere a acestora;
  • Beneficiarul are dreptul de a solicita despagubiri in limita prejudiciului creat, dar nu mai mult de valoarea asigurarii garantiei de buna executie.
Perioada de valabilitate a Garantiei de buna executie
  • In cazul contractelor de Lucrari: maxim 3 ani, aferenta perioadei de executie, valabilitatea putand fi prelungita pana la 6 ani, daca se include si perioada de notificare a defectelor. Valabilitatea Garantiei de buna executie inceteaza la data emiterii Procesului verbal de Receptie Finala
  • In cazul contractelor de Furnizare produse sau Servicii: maxim 3 ani. Valabilitatea Garantiei de buna executie inceteaza la data emiterii documentelor finale constatatoare din care sa rezulte ca Asiguratul si-a indeplinit toate obligatiile contractuale fata de Beneficiar.
Plata despagubirilor
  • Angajamentul Gothaer Asigurari Reasigurari este irevocabil si conditionat fata de Beneficiar, obligandu-ne sa platim sau sa executam orice solicitare sau cerere indreptatita de plata a despagubirilor in favoarea Beneficiarului, in limita prejudiciului creat, dar nu mai mult decat limita valorii garantiei, daca Asiguratul nu despagubeste Beneficiarul in limita sumelor reclamate de acesta.
Subrogarea – recuperarea de la Asigurat a despagubirii platite Beneficiarului
  • In cazul in care Asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate fata de Beneficiar si Gothaer despagubeste Beneficiarul, Gothaer se subroga in drepturile Beneficiarului si preia dreptul de creanta asupra Asiguratului. Asiguratul are obligatia de a returna Gothaer despagubirea platita Beneficiarului conform termenilor stabiliti in contractul de asigurare.