Garantia de mentenanta

Garantia de buna executie aferenta perioadei de notificare a defectelor

Este instrumentul de garantare solicitat Executantului dupa finalizarea contractului. Scopul garantiei de buna executie aferenta perioadei de notificare a defectelor este de a asigura Beneficiarul ca Executantul va remedia orice defecte aparute dupa finalizarea contractului sau isi va indeplini toate obligatiile contractuale ce fac referire la perioada de notificare a defectelor. Valoarea garantiei de mentenanta este stabilita in functie de valoarea garantiei de buna executie și se reduce, la terminarea lucrarilor, la 30% din valoarea initiala a garantiei de buna executie.

In ce conditii poate emite Beneficiarul pretentii de executare a garantiei de mentenanta?
  • In situatia in care Executantul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile stipulate in contract privind perioada de garantie, respectiv obligatiile garantate;
  • Pretentiile de despagubire ale beneficiarului trebuie facute in limita asigurarii garantiei de mentenanta si nu trebuie sa depaseasca prejudiciul creat.
  • Scrisoare de recomandare (modelul Gothaer) eliberata de Beneficiar, din care sa rezulte indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale de catre Asigurat.
Plata despagubirilor
  • Gothaer Asigurari Reasigurari isi ia un angajament ferm si irevocabil privind plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri in limita prejudiciului creat, dar nu mai mult decat limita sumei asigurate in cazul in care Asiguratul nu reuseste sa remedieze defectele notificate in prealabil de Beneficiar.
Subrogarea – recuperarea de la Asigurat a despagubirii platite Beneficiarului
  • In cazul in care Asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate fata de Beneficiar si Gothaer despagubeste Beneficiarul, Gothaer se subroga in drepturile Beneficiarului si preia dreptul de creanta asupra Asiguratului. Asiguratul are obligatia de a returna Gothaer despagubirea platita Beneficiarului conform termenilor stabiliti in contractul de asigurare.