Termeni si conditii (formulare)

Inainte de a transmite datele tale personale catre Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., te rugam sa citesti cu atentie Termenii si Conditiile de mai jos:

  • Prin completarea formularului sunt de acord în mod expres si neechivoc ca toate datele si informatiile personale furnizate catre Gothaer sa fie utilizate de catre aceasta in vederea contactarii mele de catre angajati/colaboratori ai Gothaer si solutionarii prezentei cereri.
  • Inteleg si sunt de acord ca, in conformitate cu legea, Gothaer este abilitata sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina informatii despre subsemnatul de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau organism abilitat detinator de astfel de informatii.
  • Inteleg si sunt de acord ca Gothaer are dreptul de a refuza emiterea politei, urmare neprezentarii de catre subsemnatul a tuturor documentelor solicitate si urmare a verificarilor efectuate de catre Gothaer, in conformitate cu procedurile interne si dispozitiile legale in vigoare.
  • Totodata, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul in vederea prelucrarii de catre Gothaer a datelor mele cu caracter personal (dupa cum este acest termen definit in Legea nr. 677/2001, cu modificarile ulterioare).
  • Am luat la cunostinta ca dispun si îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa instantei de judecata. (Gothaer Asigurari Resigurari S.A. este inscrisa la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4198 / 2007 si 4200 / 2007).”

Am luat la cunostinta si sunt de acord cu prevederile conditiilor de asigurare

Am citit si sunt de acord cu Termeni si conditii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *