Garantie Bancara vs Asigurare de Garantie

Garantie Bancara vs Asigurare de Garantie

Scrisorile de Garantie Bancara

Asigurarile de Garantii


 • Emise in principal de societati bancare
 • Emise de societati de asigurare
 • Se emit sub forma unor scrisori de garantie bancara semnate de banca
 • Se emit sub forma unor contracte de asigurare tripartite, incheiate intre Asigurator (Gothaer Asigurari Reasigurari), Asigurat si Beneficiar (Autoritatea contractanta)
 • Sunt instrumente de garantare autonome si independente, cu plata la prima cerere; banca achita suma solicitata fara alte formalitati sau verificari suplimentare
 • Sunt accesorii la un contract comercial de baza (contractul garantat); astfel, toate prevederile acestuia se vor aplica si asigurarii de garantie

 • Nu este obligatoriu sa fie insotita de un contract de garantare incheiat intre banca si clientul garantat
 • Se emite intotdeauna sub forma unui contract de asigurare format din Polita de asigurare, Clauza de garantare, Conditiile generale de asigurare
 • Instrument de garantare ce prevede o plata neconditionata, respectiv la prima cerere a Beneficiarului
 • Instrument de garantare ce prevede plata despagubirii conditionat, dupa constatarea culpei Asiguratului
 • Plata se face de catre banca la prima cerere a beneficiarului, in baza unui set de documente stipulat in textul garantiei
 • Plata se face de catre Asigurator doar dupa constatarea culpei Asiguratului – neindeplinirea de catre acesta a unei obligatii contractuale stipulate in contractul de baza (contractul garantat)
 • Nu protejeaza executantul de cererile nefondate, abuzive sau eronate ale beneficiarului garantiei
 • Protejeaza Asiguratul impotriva cererilor nefondate, eronate sau abuzive ale Beneficiarului. Plata garantiei se va face doar dupa constatarea culpei Asiguratului
 • Se emit in baza unor garantii cash-colateral sau alte garantii reale echivalente de minim 100%
 • Asigurarile de garantii sunt emise doar in conditii de risc minim, deci se pune accentul in special pe buna reputatie a Asiguratului si pe dezvoltarea unui parteneriat durabil si de incredere. De regula, garantiile colaterale solicitate de Asigurator nu vor bloca capitalul de lucru al clientului, asigurandu-i acestuia o rata mai ridicata de lichiditate
 • Scopul scrisorilor de garantie este sa asigure plata neconditionata, la cerere, a sumelor reclamate de beneficiar
 • Scopul asigurarilor de garantii este sa asigure indeplinirea obligatiilor contractuale, sa determine realizarea contractului si, in subsidiar, sa asigure plata despagubirilor numai in caz de culpa dovedita a Asiguratului